Konkurrenceregler 05.02.2019

Vi forbeholder os ret til at ændre konkurrencens vilkår og betingelser.


Kort beskrivelse

Alle deltagere får gratis adgang til læringsprogrammet 10Monkeys Math World under hele konkurrenceperioden. Deltagerne kan vinde fantastiske præmier ved at spille under konkurrenceperioden (18/02/ - 12/04/2019), og de klasser, der har indsamlet flest point, konkurrerer om hovedpræmien.

Deltagelse i konkurrencen er gratis og kræver ikke køb af produktet.

Klasser konkurrerer i to kategorier for at vinde præmier. Kategorierne er: Små Aber (1.-2. klasse) og Junior Aber (3.-4. klasse).

De ugentlige præmier trækkes blandt de 10 mest aktive klasser, dvs. klasserne, der har indsamlet flest point gennem ugen. Der trækkes lod om 2 præmier hver uge. Én trækkes blandt de 10 mest aktive 1. og 2. klasser, og en anden trækkes blandt de 10 mest aktive i 3.  og 4. klasser. Indsamlingen af ugentlige point starter forfra ved ugens begyndelse, så alle klasser derved får lige chance for at vinde en ugentlig præmie. En klasse kan kun vinde en ugentlig præmie én gang.

Der trækkes lod om hovedpræmien blandt finalisterne. Finalisterne er de 10 mest aktive klasser, dvs. klasserne, der har indsamlet flest point under hele konkurrenceperioden i begge kategorier. Der trækkes én hovedpræmie blandt alle 20 finalister. 


De tre mest aktive klasser i hver kategori vinder automatisk 10Monkeys Math World-adgangslicens til hele skolen! 

Alle deltagerne modtager diplomer, der bliver sendt via e-mail. 

Konkurrencens hovedpræmie er 10Monkeys Math World til hele skolen i et år og et gavekort på 7500 kr. til Amazon. 

Du kan finde konkurrencereglerne nedenfor. Detaljer omkring, hvordan adgangslicens bliver sendt, kan læses under punkt 6. 

Velkommen til Matematikmatchen!

1. Arrangør

Oy 10monkeys.com Ltd
Y-2386393-3
Siltasaarenkatu 15, 00530 Helsinki

(Efterfølgende "Arrangør")

2. Berettigede deltagere

Alle danske folkeskoleelever fra 1.-4. klasse er berettiget til at deltage i konkurrencen. Lærerne tilmelder deres klasse til konkurrencen. Deltagerne deltager i konkurrencen som en klasse og informerer om elevantallet i klassen. (Lærere og elever kaldes i det følgende “Deltager”.)

Bemærk at klasser skal have mindst fem elever. Hvis klassen er mindre, skal den kombineres med en anden klasse for at kunne deltage. 

3. Tilmeldingstidspunkt

Tilmedling kan ske når som helst under konkurrencen. Tilmeldingstidspunktet slutter, når konkurrencen slutter d. 12/04/2019.

4. Konkurrencetidspunkt

Konkurrencetidspunktet er d. 18/02/ - 12/04/2019 mellem 07:00 og 14:00 på hverdage.


5. Tilmelding til konkurrencen

Tilmelding til konkurrencen finder sted på konkurrencesiden.

Alle klasser, hvis lærer har tilmeldt dem på konkurrencesiden med korrekte kontaktinformationer, deltager i konkurrencen. Deltagelse i konkurrencen kræver ikke køb af produktet eller service.

Ved deltagelse i konkurrencen giver Deltageren tilladelse til at offentliggøre skolens navn på Arrangørens hjemmeside eller andre kommercielle sider og forpligter sig til at følge reglerne såvel som Arrangørens beslutninger. 

Det er muligt at tilmelde sig konkurrencen under hele kampagneperioden.

6. Forsendelse af brugernavn og adgangskode

Brugernavnet og adgangskoden til programmet sendes ugen, før konkurrencen starter til den e-mailadresse, som Deltageren opgav, da han/hun tilmeldte sig. Hvis Deltageren tilmelder sig efter, konkurrencen er startet, sendes brugernavnet og adgangskoden indenfor et par arbejdsdage til den e-mailadresse, som Deltageren opgav, da han/hun tilmeldte sig.

7. Fælles brugerkonto

Alle lærere, som har tilmeldt sig konkurrencen, får en fælles skolekonto samt en personlig adgangskode, som læreren kan anvende til at logge ind på spillet via www.10monkeys.com og oprette personlige konti til hvert barn. 

BEMÆRK! Hvis din skole/klasse har deltaget i Matematikmatchen tidligere, bliver de nye logindetaljer automatisk forbundet til den eksisterende/gamle konto. Læreren kan anvende de nye logindetaljer ELLER de eksisterende/gamle login-detaljer.

Barnet kan logge ind med kontoen, som læreren har oprettet. Det anbefales at vælge et brugernavn og en adgangskode, som barnet nemt kan huske. Der er kun læreren, der er i stand til at ændre adgangskoden til en elevkonto og ikke eleven selv.

Via den fælles brugerkonto kan læreren gå til spillet, følge barnets fremskridt ved hjælp af evalueringsværktøjet og administrere kontierne. Det er kun en elevs brugernavn, der giver adgang til spillet. 

8. Ændring af adgangskode for den fælles brugerkonto

Adgangskoden til den fælles brugerkonto kan ændres ved at logge ind på programmet og derfor gå til Brugeradministration. 


9. Konkurrencetidsplan

1. Ugen før konkurrencestart vil alle lærere, som har tilmeldt sig konkurrencen, modtage en e-mail med et brugernavn til skolens fælleskonto, en personlig adgangskode samt instrukser. 

2. En klasse indsamler point ved at spille under konkurrenceperioden. 

3. Hall of Fame med hver klasses point opdateres dagligt efter kl. 14:00.

4. Den ugentlige præmie trækkes hver fredag efter kl 14:00.

5. Konkurrencen slutter d. 12/04/2019 kl. 14:00. De 10 klasser med flest point fra kategorien Små Aber, og de 10 klasser med flest point fra kategorien Junior Aber går begge i finalen!

6. Hovedpræmien bliver trukket blandt finalisterne den efterfølgende tirsdag, efter konkurrencen er slut.

10. Indsamling af points

Klasser indsamler point ved at udføre aktiviteter i programmet 10Monkeys Math World under konkurrenceperioden. I denne konkurrence er det kun entusiasmen, der tæller! Desværre kan vi ikke afsløre præcise detaljer om, hvordan point opgøres, da vi ønsker at undgå enhver form for misbrug af programmet under konkurrencen. 

Bemærk venligst, at den samlede score i konkurrencen ikke er den samme som pointene, der indsamles fra Math World. Hver elev skal anvende sin egen konto. Klassestørrelsen påvirker ikke chancerne for at vinde i konkurrencen.  

11. Udløb af adgangslicens 

Den gratis adgang til programmet slutter, når konkurrencen slutter. Herefter bliver adgangen til aktiviteterne låst. Lærerne har stadig adgang til applikationen med samme logininformationer som under konkurrencen, selvom konkurrencen er slut. Den samme brugerkonto kan genaktiveres ved at betale et adgangsgebyr. Hvis adgangsgebyret betales, har brugeren fuld adgang til produktet. 

12. Præmier og vindere

Nye præmier ugentligt

To præmier bliver trukket hver uge. Hver uge kan vinderne vælge mellem to forskellige alternativer. Præmien for den pågældende uge kan ses på konkurrencesiden. Vinderne bliver kontaktet direkte. 

Lodtrækningen udføres hver fredag efter kl. 14:00 under konkurrencen. En præmie trækkes blandt de 10 mest aktive 1. og 2. klasser, og den anden præmie trækkes blandt de 10 mest aktive 3. og 4. klasser. 

Hovedpræmie og finale

Matematikmatchens hovedpræmie bliver trukket, når konkurrencen er slut.

Matematikmatchens hovedpræmie er 12 måneders adgang til 10Monkeys Math World for hele skolen og et gavekort på 7500 kr. til Amazon.

De 10 mest aktive klasser, dvs. klasserne med flest point fra begge kategorier (i alt 20 klasser), går i finalen. Klassens placering kan ses på Hall of Fame på konkurrencens  hjemmeside. Én hovedpræmie bliver trukket blandt finalisterne. Herudover vinder de tre klasser, der har indsamlet flest point i begge kategorier, 1 års adgangslicens til 10Monkeys Math World for hele skolen! 

Vinderne bliver kontaktet direkte.

Præmierne kan ikke byttes til penge. 

13. Udførelse af lodtrækning og mulig afvisning

Lodtrækningerne udføres af Arrangøren. Vinderens navn kan offentliggøres på Arrangørens hjemmeside, Facebook-side eller i enhver anden offentlig publikation.

Hvis bekendtgørelsen af vinderen eller præmien bliver annulleret grundet ukorrekt information givet til Arrangøret eller enhver anden form for hindring, eller hvis Deltageren har krænket konkurrencens Vilkår og betingelser eller loven, bliver Deltageren afvist fra konkurrencen. 

14. Arrangørens ansvar

Arrangøren bærer intet ansvar for vinderen i forhold til skader, der er forårsaget eller hævdes at være forårsaget af at have deltaget i konkurrencen eller ved modtagelse og anvendelse af præmierne. Dette påvirker ikke de tildelte rettigheder fra forbrugerbeskyttelsen.

Arrangørens ansvar i forhold til Deltageren vil aldrig overskride værdien eller antallet af præmier, der er nævnt i reglerne.

Arrangøren har ret til at foretage ændringer. Arrangøren har ret til at ændre Vilkår og betingelserne. Arrangøren har ret til at annullere hele kampagnen grundet force majeure eller andre former for belastende hændelser.