Regler

Vi forbeholder os retten til at ændre vilkår og betingelser for konkurrencen.

 1. Konkurrencen starter 11/10-2021 og slutter 03/12-2021. Det er i ugedage (mandag-fredag) fra kl. 07.00 til 14.00.

 2. Alle danske grundskoleelever på klassetrin 1.-4. er kvalificerede til at deltage i konkurrencen. En klasse skal have mindst tre elever. Hvis en klasse er mindre, skal den slå sig sammen med en anden klasse for at deltage.

 3. Lærerene tilmelder sig konkurrencen, og eleverne deltager i konkurrencen som en klasse. For at deltage skal læreren have en gratis lærerkonto i 10Monkeys-læringsprogrammet (10monkeys.com), og klasserne under lærerkontoen skal forbindes til konkurrencen. Der sendes instruktioner til lærerne via e-mail, om hvordan man gør det.

 4. I løbet af konkurrenceperioden får alle deltagende (lærere og elever) gratis adgang til alt indhold i 10Monkeys-læringsprogrammet. Normalt er alt indhold kun tilgængeligt i den betalte PRO-version.

 5. Klasserne dyster i to kategorier for at vinde præmier. Kategorierne passer til klassetrinnene 1.-2. og 3.-4.

 6. Klasserne får konkurrencepoint ved at udføre matematikaktiviteter i 10Monkeys-læringsprogrammet. Desværre kan de præcise oplysninger, om hvordan point indsamles og beregnes, ikke afsløres for at undgå snyd i konkurrencen.

 7. Konkurrencepointene er ikke det samme som de point, der indsamles i 10Monkeys-læringsprogrammet. Klasserne indsamler ikke konkurrencepoint ved at spille spillene (eksempelvis 10Monkeys Driver). Klassens størrelse påvirker ikke mulighederne for at vinde konkurrencen.

 8. Klasser, der har indsamlet konkurrencepoint, slås op på pointtavlen på konkurrencens hjemmeside. Pointtavlen viser det samlede antal point for hele konkurrenceperioden og de ugentlige point. Pointtavlen opdateres hver hverdag efter kl. 14.00.

 9. Der trækkes en ugentlig præmie i begge kategorier (1.-2. klasse og 3.-4. klasse) blandt de 10 klasser, der har fået flest konkurrencepoint i løbet af den ugen. Der trækkes i alt to ugentlige præmier. Lodtrækningen for den forudgående uge finder sted hver mandag efter kl. 14.00. Vinderne bliver kontaktet personligt. Vinderne kan vælge mellem to forskellige præmier. Præmierne kan ses på konkurrencens hjemmeside.

 10. Der trækkes en sidste hovedpræmie blandt finalisterne (i alt 20 klasser) om tirsdagen, efter konkurrencen er afsluttet. Både de 10 klasser, som har flest konkurrencepoint i kategorien 1.-2. klasse, og de 10 klasser, som har flest konkurrencepoint i kategorien 3.-4. klasse, deltager i lodtrækningen om hovedpræmien. Der udloddes altså i alt én præmie. Vinderen bliver kontaktet personligt. Den sidste hovedpræmie kan ses på konkurrencens hjemmeside. Udover den sidste hovedpræmie får vinderne også 12 måneders gratis 10Monkeys PRO-abonnement til hele skolen.

 11. Udover den sidste hovedpræmie får de tre klasser fra begge kategorier (1.-2. klasse og 3.-4. klasse), som har fået flest konkurrencepoint, 12 måneders 10Monkeys PRO-abonnement til hele skolen. Vinderne bliver kontaktet personligt.

 12. Ingen præmier i denne konkurrence kan ombyttes til penge.

 13. Lodtrækningerne udføres af arrangøren. Navnet på vinderes kan blive annonceret på internettet eller i enhver anden publikation.

 14. Når annonceringen af vinderen eller en præmie bliver annulleret på grund af, at arrangøren har fået ukorrekte oplysninger eller på grund af andre forhindringer, eller hvis deltageren har overtrådt konkurrencens vilkår og betingelser eller lovgivningen, bliver deltageren afvist fra at deltage i konkurrencen.

 15. Arrangøren har ikke noget ansvar for vinderne i forbindelse med skader, der forårsages af eller hævdes at skyldes deltagelse i konkurrencen eller modtagelse og brug af præmierne. Dette påvirker ikke de rettigheder, der gives af forbrugerbeskyttelsesloven.

 16. De ansvar, som arrangøren har for deltagerne, vil aldrig overstige værdi eller kvantitet for de præmier, der nævnes i reglerne.

 17. Arrangøren har lov til at foretage ændringer. Arrangøren har lov til at ændre vilkår og betingelser. Arrangøren har lov til at annullere hele konkurrencen på grund af force majeure eller enhver anden tilsidesættende hændelse.


Arrangør
Oy 10monkeys.com Ltd
FI2386393-3
Konepajankuja 1, 00510 Helsinki